Keystone logo
Hırvatistan

En İyi Üniversiteler Sağlık hizmeti programlar içinde Hırvatistan 2024

kurum sayısı: 1
    • Rijeka, Hırvatistan

    Rijeka Üniversitesi Tıp Fakültesi, misyonu tıp, diş hekimliği ve sıhhi mühendislik öğrencilerinin eğitimi, hastalıkları önlemek, sürdürmek ve korumak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmak olan bir halk eğitim ve bilim kurumudur. sağlığın yanı sıra hastaların sağlık ve rehabilitasyonunu iyileştirmek. Eğitim süreci, biyotıp ve sağlık bakımı bilimsel alanındaki bilimsel araştırmalarla yakından bağlantılıdır, aynı zamanda sonuçları ve bulguları toplumun yaşam boyu ve sürdürülebilir gelişimi amacıyla eğitim sürecine zorunlu olarak entegre olan disiplinler arası bilimsel alanlarda da yakından bağlantılıdır. içinde yaşıyoruz.