Yönetim Yüksek Lisans - Sağlık Hizmet Yönetimi Binbaşı

Genel

3 konum mevcut

Program açıklaması

Sağlık Hizmet Yönetimi Binbaşı ile Yönetim Derecesi Yüksek Lisans çeşitli öğrenci nüfusu eleştirel düşünme beceri, yaratıcılık, bilgi geliştirme ve Sağlık Hizmet Yönetimi uygulamalı becerileri geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Program mezunu, sağlık hizmeti kuruluşlarının orta düzey yönetiminde başarılı bir şekilde gerçekleştirme becerileri ile akademik olarak eğitilmiş bir profesyonel olacaktır.

Program, sağlık hizmetleri sistemine bütünsel bir bakış açısıyla tamamen iki dilli profesyonelleri mezun ederek kendini gösterecektir. Buna ek olarak, program kursları, sağlık hizmetleri sunumu bağlamında karar verme becerilerini geliştirirken, sağlık programı değerlendirme, kalite ve maliyet kontrolündeki diğer dersleri içerecektir.

Son olarak, öğrenci mesleğini son derece etik ve yasal sağlık hizmetleri ortamında uygulamak için etik ve yasal bilgi edinir.

Program Hedefi

 • Sağlık hizmeti kuruluşlarında yönetimin orta düzeyde gerçekleştirilmesi için gereken temel becerileri ve öğrencinin bütünleşik gelişimini teşvik edecek kavramsal bir çerçeve içinde güncel ve modern bir müfredat sağlamak.
 • Sağlık hizmetleri yönetiminde bütünsel bir bakış açısı ile sağlık hizmetleri organizasyonlarında yönetimde gerekli beceriler, yeterlilikler ile uzmanlar geliştirmek.
 • Kuruluşlar tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artıran yaratıcı ve uygun maliyetli stratejiler geliştirebilecek profesyonellerin eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak.
 • Bütünsel bir vizyon ve toplumdaki değişikliklere olumlu ve proaktif bir şekilde uyum sağlama becerileri ile profesyonellerin eğitimini teşvik etmek.
 • Çevreleri stratejik olarak değerlendirmek ve sağlık hizmetlerinin kalitesindeki değişikliklerin etkisini değerlendirmek için gerekli becerilere sahip profesyonelleri eğitin.
 • Öğrencilere sağlık hizmetleri alanında gerekli araştırma becerilerini, özel bilgi kaynakları bilgisini geliştirmek.
 • Teorik bilgiyi belirli koşullara uygulamak ve kullanılabilir ve pratik bilgiler elde etmek için gerekli gözlem ve analitik becerileri sağlamak.
 • Sağlık hizmetleri organizasyonlarına ve hizmetlerine değer katacak etik, dinamik ve yaratıcı yönetim liderlerinin gelişimini teşvik etmek.
 • Sağlık hizmeti kuruluşları bağlamında grup uyumunu ve üretkenliğini koruyacak işbirliği çalışması, iletişim ve çatışma çözme becerilerine sahip profesyoneller geliştirmek.
 • Profesyonel bir insan davranışı vizyonu ve bunun örgütsel değişim üzerindeki etkileri ile profesyonelleri eğitin.
 • Program, devlet, ulusal ve uluslararası düzeylerde sağlık hizmeti kuruluşlarının geliştirilmesi ve büyümesi için yeni fırsatlardan yararlanmak için profesyonel, etik ve yaratıcı liderlik ve yönetim tarzlarını uygulama vizyonuyla profesyonelleri eğitecektir.
 • İngilizce ve İspanyolca dillerinde hizmet verebilecek ve sağlık hizmetleri kuruluşlarının kültürel çeşitliliğe sahip topluluklara hizmet etmesine yardımcı olacak iki dilli profesyonelleri eğitin.
Müfredat Sırası Kredi
Zorunlu / Profesyonel Kurslar 24
Başlıca Dersler 18
Toplam 42

128555_medical-appointment-doctor-healthcare-40568.jpeg× / Pexels

Müfredat

Çekirdek Bileşeni (24 Kredi)

 • HESM 500-O Örgütsel Davranış
 • HESM 510-O Sağlık Hizmetleri Örgütlerinde Stratejik Planlama
 • HESM 520-O Sağlık Hizmetlerinde Muhasebe ve Finansın Temelleri
 • HESM 530-O Sağlık Pazarında Ekonomi
 • HESM 540-O Sağlık Hizmetleri Bilgi Sistemleri
 • HESM 550-O Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Araştırma Yöntemleri
 • HESM 560-O Uygulamalı Biyoistatistik
 • HESM 570-O Epidemiyolojinin Temelleri

Başlıca Dersler (18 Kredi)

 • HEMG 600-O Sağlık Hizmetlerinde Değerlendirmenin Temelleri
 • HEMG 610-O Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesinde Hukuki ve Etik Sorunlar
 • HEMG 620-O Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
 • HEMG 630-O Program Değerlendirme Modellerinin Analizi
 • HEMG 640-O Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesinde Etkili Stratejiler
 • HEMG 650-O Final Projesi: Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Modelinin Geliştirilmesi

* İngilizce ve İspanyolca dil becerileri bir yerleştirme sınavı ile değerlendirilecektir. Öğrencilerin yerleştirme sınavlarındaki puanlarına göre ek dil kursları gerekebilir. Öğrenciler Hazırlık Dil Kursları veya Gelişimsel Dil Kursları'na hak kazanırlarsa, dilde akademik performansı artırmak için derhal derslere kayıt yaptırmalıdırlar. Öğrenciler derece için geçerli tüm eyalet ve yerel kurumların sertifika gereksinimlerine uymak zorundadır.

Son Güncelleme Mar 2020

Okul Hakkında

The Florida Campuses are organized to Implement the Discipline-Based Dual Language Education at the university level in Orlando, Tampa and Miami, Florida. This campuses serve a culturally diverse comm ... Devamını oku

The Florida Campuses are organized to Implement the Discipline-Based Dual Language Education at the university level in Orlando, Tampa and Miami, Florida. This campuses serve a culturally diverse community of students, offering academic programs and personalized services of quality, meeting the needs of the adult learner. Daha Az
Miami Lakes , Tampa , Orlando + 2 Daha fazla Daha az