Lisans Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Bilim

Genel

Program açıklaması

Lisans Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Bilim

Dört Yıllık Lisans Derecesi

HSA derecesi birkaç seçmeli ders içerir ve sıklıkla öğrenciler ilgili alanlarda bir konsantrasyon veya küçük bir konsantrasyon alırlar. HSA öğrencileri psikoloji, hukuk, biyoloji, işletme, felsefe ve gerontoloji alanlarında ek dersler aldı.

Müfredat

HSA – 405 Sağlık Bakım Sistemleri: Sorunlar ve Trendler (3 kredi)
Sağlık bakım sistemine genel bakış. Sağlık hizmetlerinin çeşitli bölümlerinin tarihini ve bugünkü durumunu gözden geçirir. Sosyo-ekonomik, politik ve güncel sağlık sorunları ve eğilimlerinin etkisinin bir analizini içerir.

HSA – 406 Sağlık Hizmetlerinde Hukuk ve Etik (3 kredi)
Yasal ve etik süreçleri ve bunların sağlık kuruluşu, yönetici, personel, çalışanlar ve hastalara uygulanmasını vurgular. Karar verme sürecinin etik boyutlarını ve sağlık hizmetlerinde güncel etik konuları içerir.

HSA – 414 Sağlık Yönetimi Teorisi ve İnsan Kaynakları (3 kredi)
Sağlık hizmetleri yöneticileri tarafından uygulanan yönetim teorisi ve pratiği. Yöneticinin rollerinin analizini, insanlarla, organizasyon ve çevre ile etkileşimlerini vurgular. İnsan kaynakları konularında özel vurgu.

HSA – 420 Sağlık Bakımı Planlama ve Pazarlama (3 kredi)
Sağlık hizmetleri için pazarlamanın uzun vadeli hedef planlamasını pazarlama boyutları ile bütünleştirir. Sağlık sektöründe pazarlama planlama ve yönetiminde kullanılan kavramlar, teknikler ve teoriler.

HSA – 467 İstatistikler Değerleme / Değerlendirme (3 kredi)
Sağlık hizmetlerinde ortak olan verilerin analizine odaklanır. Veri tanımı, olasılık unsurları, rastgele değişkenlerin dağılımı, tahmin ve güven aralığı, binom ve normal dağılımlar, hipotez testleri, beklenmedik durum tabloları, regresyon analizi ve ANOVA’yı içerir.

HSA – 490 Sağlık Hizmetlerinde Karar Verme (3 kredi)
Sağlık hizmeti yönetiminde karar vermeyi, vaka çalışmalarını kapsamlı bir şekilde kullanarak inceler. Diğer HSA kurslarından gelen materyalleri, her tür sağlık hizmeti kuruluşunun karşılaştığı kararların çalışmasına dahil eder.

HSA – 495 Bağımsız Çalışma (1-3 kredi)
Fakülte denetiminde yürütülen sağlık yönetiminde bağımsız araştırma. Önkoşul: Öğretim elemanının izni.

HSA – 498 Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Staj (1-6 kredi)
Öğrencinin, kariyer ilgi alanıyla ilgili bir sağlık yönetimi konumunda pratik deneyim kazanmasını sağlayan yapısal bir ödev. Öğrenci staj direktörü tarafından yönetilir ve işbirliği yapan kuruluşun bir üyesi tarafından denetlenir. Önkoşul: Sağlık hizmetleri yönetimi program direktörünün izni.

HSA – 499 Sağlık Hizmetlerinde Özel Konular (1-3 kredi)
Dersler ve düzenli ders sunumunda yer almayan konuların tartışılması. Özel ilgi alanlarına daha fazla derinlik sağlar veya sağlık hizmetleri yönetiminde hızla değişen alanları araştırıyor.

Son Güncelleme Ağustos 2019

Okul Hakkında

Since its inception, the University has enjoyed a strong relationship with the United Methodist Church, sharing with it a commitment to inclusiveness. Students savor a sense of belonging on campus and ... Devamını oku

Since its inception, the University has enjoyed a strong relationship with the United Methodist Church, sharing with it a commitment to inclusiveness. Students savor a sense of belonging on campus and appreciate the significance of their personal and professional behavior. Daha Az